Smart City - Park, a gathering place of global citizen community
Smart City - Park, a gathering place of global citizen community

City

smart - park

A gathering place
of global citizen community

Vinhomes Grand Park là Đại đô thị thông minh đẳng cấp quốc tế được vận hành ứng dụng theo các mô hình thành công trên thế giới như Singapore, Songdo của Hàn Quốc, Fujisawa của Nhật Bản hay hàng loạt các thành phố thông minh tại Châu Âu, Châu Mỹ. Hệ sinh thái thông minh Vinhomes Grand Park dựa trên 4 trụ cột cốt lõi bao gồm: An ninh thông minh, Vận hành thông minh, Cộng đồng thông minh, Căn hộ thông minh (sản phẩm thương mại cung cấp theo nhu cầu).

City

smart - park

A gathering place
of global citizen community

Cảm hứng về cuộc sống thú vị mỗi ngày là một hành trình trải nghiệm giữa một miền thiên nhiên thuần khiết ngay trong lòng đô thị, Đại công viên ven sông rộng 36ha ra đời với mô hình tích hợp nhiều công viên trong một. Tại Vinhomes Grand Park, cư dân mọi lứa tuổi có thể trải nghiệm, khám phá tới 15 công viên tiện ích chủ đề:

"Living immersed in ecological space with immense green domain, in which reconciles two rivers to fully enjoy every moment"

Potential location

Vinhomes Grand Park posesses the "golden coordinates" of a desirable "near river, near main road". Real estate project. Specially, the beautiful feng shui terrain bearing fortune and luck, with 2 sides facing Tac river and Dong Nai river, offering ecological space to harmonize with nature. Moreover, the transportation network is convenient, flexible and continues to be completed in the future, promising great development potential for this land.

Landscape amenities

Lấy cảm hứng về một miền thiên nhiên thuần khiết ngay trong lòng đô thị, Đại công viên ven sông rộng 36ha ra đời với mô hình tích hợp nhiều công viên trong 1 công viên. Tại Vinhomes Grand Park, cư dân mọi lứa tuổi có thể trải nghiệm, khám phá tới 15 công viên tiện ích chủ đề:

See more
Công viên 36ha
Công viên ánh sáng
Broadway Art Park
Tropical Malibu Paradise Park
Bridge over lotus and water lily lake
Khu Olympic Gym
Creative Physical Park

Internal utilities

Smart community
Smart security
Smart product
6 trụ cột tiện ích

News and events

LIVING “QUALITY” BETWEEN THE FIRST SMART URBAN IN HCMC

The higher and higher life, the higher quality of life…

See details

What does The Rainbow’s residents experience while accomodating?

See details

Vinhomes Grand Park: 10,000 apartments are sold within 17 days

See details
See more

Dealers

Official
dealers

Top 10 best dealers
in November

Top 62 best sales
in November

Register to receive project information
Please send information you are interested in the project of Vinhomes, our consultants will contact you as soon as possible. Thank you very much.
Type of real estate: